رویدادها, مقالات

چند نکته جهت کاهش مصرف سوخت

1.خودرو را در جا کار نکند پشت چراغ قرمز یا ماشین در حال پارک روشن کار نکند.

2.صندوق را مرتب نگه دارید هرچه وزن ماشین کمتر باشد شتاب سرعت بیشتر است.

3.از بهترین روغن موتور استفاده کنید توجه داشته باشید شاید سازنده خودرو شما روغنهای متفاوتی را توصیه کرده باشد و در نظر داشته باشید بدون اطمینان از ویسکوزیته مناسب دست به تغییر روغن نزنید.

4.با سرعت مناسب برانید از تغییر سرعت ناگهانی پرهیز کنید هر تغییر ناگهانی مصرف سوخت را افزایش میدهد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code