برخی از نمونه کارهای پژو 405 جدید به شرح زیر می باشد.